Terms & Conditions

Termeni si conditii

 

Definitii

  • Produse – vouchere cu scop unic sau multiplu
  • Cont utilizator – contul in care se acumuleaza punctele produse prin intermediul sms-urilor
  • Tranzactie – expedierea unui sms, urmata de informarea cu privire la scopul, pretul produsului, tipul produsului, taxa aplicata si acordul utilizatorului, urmand tansformarea valorii sms-ului in puncte, cu ajutorul carora se achizitioneaza produse de pe site-urile dedicate
  • Date cu caracter personal – datele cu care utilizatorul se inregistreaza in scopul crearii unui cont, date care se refera la nume, adresa de domiciliu, numar telefon, tara de origine
  • Tara de origine declarata – obligatia utilizatorul de a declara tara de origine in scopul taxarii tva
  • Frauda – procedura prin care utilizatorul utilizeaza multiple numere de telefon in vederea expedierii de sms, fara a avea acordul titularilor acelor numere de telefon, insusindu-si astfel punctele acordate in schimbul sms-ului.
  • Suspendare cont – masura luata de administratorul aplicatiei / site-ului in vederea investigarii si clarificarii fraudei
  • Investigarea fraudei – procedura prin care administratorul aplicatiei / site-ului cerceteaza corectitudinea tranzactiei, acordul utilizatorului numarului de telefon, in vederea redarii activitatii contului utilizator
  • Acordul utilizatorilor – in situatia suspiciunii de frauda, cu ocazia utilizarii pentru un cont utilizator a mai mult de 3 numere de telefon, administratorul aplicatiei / site-ului isi rezeva dreptul de a suspenda activitatea contului utilizator si a solicita dovada detinerii / folosintei lgale a numarului de telegon si acordul utilizatorului, daca acesta este diferit de titularul contului
  • Stergerea contului – actiunea de stergere a contului la solicitarea utilizatorului sau in cazul constatarii unei activitati frauduloase

Procesul de tranzactionare

In continuare sunt descrise termenii si conditiile in vederea crearii de cont utilizator in prezenta aplicatie si tranzactionarea punctelor echivalente cu produse comerciale.
In vederea crearii de cont de utilizator, clientul are obligatia introducerii datelor personale, pentru care isi da acordul in vederea procesarii lor. Astfel, numele, adresa de domiciliu, numarul de telefon, tara de origine, numarul de card bancar sunt procesate de catre administratorul aplicatiei, in concordanta cu legislatia in vigoare in privinta operarii datelor cu caracter personal.
Utilizand numarul de telefon personal, se expediaza un sms la un numar prestabilit, in vederea acumularii de puncte in contul utilizator. Aplicatia returneaza un mesaj cointinand informatii despre tranzactie, si anume costul, acordul utilizatorului, valoarea voucherului. Odata cu confirmarea solicitata, valoarea sms-ului este transformata in puncte valorice. Cu aceste puncte se pot achiziona produse de pe site-urile destinate.
Dupa efectuarea tranzactiei, produsul nu se returneaza, pretul nu se returneaza, garantia produsului este asigurata in limita acceptarii la plata ca si contravaloare a produsului final (autenticitatea voucher-ului)
Avand in vedere posibilitatea fraudarii tranzactiilor, administratorul aplicatiei /site-ului are dreptul la suspendarea contului, cercetarea si solicitarea de dovezi de detinerii a numarului de telefon (facturi, alte documente) sau acordul titularului daca acesta este diferit de titularului contului utilizator.

 

 

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea

Datele cu caracter personal inscrise in prezenta aplicatie vor fi inregistrate in baza de date a aplicatiei in format electronic in scopul crearii unui cont de utilizator
Datele cu caracter personal colectate de aplicatie  sunt urmatoarele :
Numele, adresa de domiciliu sau resedinta, numarul de telefon, e-mail, tara de origine.
Numarul cardului bancar utiulizat in tranzactii in aceasta aplicatie nu este stocat in baza de date
Optiunea de retragere a acestor date din baza de date a aplicatiei este posibila, la cerere, cu conditia renuntarii la punctele corespunzatoare contului, in cazul in care acestea nu au fost consumate
Odata cu acceptul dat, se exprima acordul in sensul colectarii acestor date si inregistrarea lor